Scientific Learning

Výuka angličtiny jako druhého jazyka
Všichni víme, že nejsnadněji se jazyky učí malé děti, ale pokud jste se angličtinu nestihli v tomto období naučit, nevadí - program Fast For Word vychází z poznatků neurovědy o rozvoji řeči a imituje tento proces pomocí speciálních cvičení...

Jak probíhá přirozená absorbce jazyka
Kritické nebo-li senzitivní období na rozvoj jazyka je od narození do zhruba 4 let (některý výzkum uvádí až do 6 let, ale schopnost absorbce jazyka je výrazně snížena poté, co se dítě naučí hovořit ve své mateřštině). Během tohoto senzitivního období mozek nasává řeč ze svého okolí jako houba. Současně se slovní zásobou absorbuje i pravidla řečí, kterým je dítě vystaveno a organizují se v mozku struktury pro tyto řeči. Po skončení tohoto období se často objevují problémy s učením druhého jazyka. Je to zejména proto, že mozek nemá přirozenou schopnost absorbovat nové zvuky a pravidla jazyka.

Jak umožní program Fast For Word absorbci jazyka
Program Fast ForWord v podstatě imituje přirozenou tvorbu neuronových vazeb pro řeč - angličtinu. Program byl původně vytvořen pro děti s poruchami učení, kde vlivem prostředí došlo k nesprávnému vytvoření reprezentace zvuků a kvůli nim pak docházelo k různým poruchám učení jako např. potíže s výslovností, porozuměním mluvené řeči, čtením, psaním. Teprve později se zjistilo, že stejně jako u dětí v anglicky hovořících zemí, tak i u dětí a dospělých, kteří angličtinu neznají, se vytvoří separátní struktura pro tuto řeč a umožní se tak absorbce jazyka, jako by to byla mateřština.

Program funguje podobně jako zvětšovací sklo pro uši. Pomocí patentované technologie vytváří nejprve správnou reprezentaci anglických zvuků - fonémů - v neuronové struktuře mozku. Angličtina se tak stává již po 6-8 týdnech "srozumitelnější" a snadněji se dále absorbuje. V počátečních fázích programu jsou nahrávky digitálně roztaženy, aby měl mozek více času zpracovat pro něj nové anglické zvuky a připraví tak mozek na rozpoznávání všech 44 foném anglického jazyka.

Jak se zlepšuje schopnost sluchového rozpoznávání studenta, Fast ForWord program postupně zrychluje až na rychlost běžné mluvené řeči. Tato unikátní technologie akusticky modifikované řeči, kterou program Fast ForWord využívá, je ideální pro počáteční fáze výuky anglického jazyka, ale pomůže napravit nedostatky i těm, kteří se již léta angličtinu učí od lektorů s nedokonalou výslovností. Pomáhá jim rozlišit jednotlivé fonémy řeči, nejprve jako izolované zvuky, později jako slabiky, poté jako slova a nakonec propojit řadu slov ve fráze a věty. Program Fast ForWord se používá v mnoha zemích světa jako asistenční nástroj na rozvoj anglického jazyka u studentů všech věkových kategorií.

Jako software na učení angličtiny Fast ForWord systematicky trénuje mozek rozpoznávat a rozlišovat anglické zvuky a souběžně pracuje na rozvoji řeči a gramatických struktur, slovní zásoby a porozumění tj. vstřebávání angličtiny bez nutnosti překladu.

Co můžete očekávat
Výsledkem je to, že student angličtinu vnímá a rozumí jí bez toho, aby si ji musel v hlavě překládat. Jen díky tomu je pak možné postoupit v angličtině dál na úroveň, kdy je člověk schopen v angličtině kriticky přemýšlet a rychle reagovat - schopnost, kterou ocení nejen studenti, ale také všichni, kdo vedou  jednání v angličtině.

Tato metoda se ve výzkumech i praxi ukázala jako velmi efektivní a rychlý způsob výuky angličtiny. První výsledky můžete vidět již po 8-12 týdnech pravidelného tréninku. Pokud s angličtinou teprve začínáte, je třeba počítat s tím, že k dosažení pokročilé úrovně bude zapotřebí 2 až 3 let. Příjemným vedlejším efektem tréninku mozku s programem Fast For Word je zlepšení kognitivních funkcí, které zpozorujete v běžném životě - lepší paměť, soustředění, rychlejší myšlení atd.

 

Více informací:

www.scilearn.cz

kristynka
11.02.2013

Kristýnka se díky programu Scientific Learning zlepšila v angličtině, ale i ve čtení. Dokonce byla vybraná na školní kolo anglické olympiády, které vyhrála.

scientific_learning
07.02.2013

Jsme rádi za každou sdělenou zkušenost lidí, kteří studují angličtinu s pomocí programu Scientific Learning. Nic nepotěší víc, než spokojený úspěšný student.