Poslední fází projektu prošly dvě stovky manažerů a podnikatelů

09.11.2015

Poslední fází projektu prošly dvě stovky manažerů a podnikatelů

Střední Čechy – 9.11.2015

Třetí fáze projektu zaměřeného na manažery a podnikatele a zlepšování potřebných dovedností v angličtině je úspěšně ukončena. Bylo realizováno 7 kurzů, kterých se zúčastnily více než dvě stovky lidí. Období udržitelnosti projektu tímto končí. Kurzy budou pro firmy dále v nabídce.

Vznik kurzů byl financován z fondů Evropské unie z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, v rámci projektu „Kurzy pro rozvoj schopností podporujících úspěch v podnikání na globálních trzích v angličtině,“ který zajišťuje společnost Nuerasoft, s.r.o.
Během druhého roku udržitelnosti se podařilo naplnit stanovené cíle, podpořit naše manažery a podnikatele a upravit nové vzdělávací produkty pro podporu podnikání se zahraničními partnery a rozšíření obchodu na trhy mimo naši republiku. Všechny kurzy byly v angličtině a vedli je zkušení lektoři s letitou praxí v oboru a mezinárodními zkušenostmi.

Největší zájem byl i v tomto období o e-learningové kurzy. Ocenili je zejména pracovně vytížení lidé – připojili se odkudkoliv přes počítač a manažerskou „Večerní univerzitu“ mohli absolvovat kdykoliv, bez nutnosti cestovat za vzděláním, lektoři se svými mezinárodními zkušenostmi byli k dispozici pro účastníky i mimo výukové hodiny.

Kurz Business negotiations (obchodní vyjednávání)
Cílem kurzu Obchodní vyjednávání je ukázat profesionálům v oblasti nákupu - prodeje nebo jiných oblastí podnikání, jak získat sebejistotu a výrazně tak zlepšit měřitelné výsledky

 

vyjednávání jako jsou zkrácení doby vyjednávání, zajištění vyšší hodnoty od dodavatelů, udržení, nebo dokonce zvýšení prodejních marží při jednání s odběratelem.

Kurz Presentation skills (schopnosti prezentace)
Kurz vedený rodilým mluvčím s bohatou mezinárodní zkušeností - naučte se teorii a vyzkoušejte si své prezentační dovednosti v angličtině. Pomůže zlepšit schopnost prezentace

v angličtině zahraničním partnerům. Součástí tohoto kurzu jsou dva typy prezentací – připravené, většinou delší a s pomocí prezentačních technologií, a náhodné, které jsou ale v životě podnikatelů a manažerů daleko častější.

Dalším je kurz s názvem Business opportunity evaluation (ohodnocení podnikatelské příležitosti). Naučí účastníky techniky, jak průběžně generovat podnikatelské příležitosti, jak rozlišit mezi nápadem a příležitostí. Bonusem je zdokonalení si angličtiny v této oblasti.

Dále nabízíme možnost vylepšit si porozumění a myšlení v angličtině. „V rámci projektu financovaného z prostředků EU jsme měli možnost nabídnout omezený počet míst studentům, kteří mají zájem si zdokonalit vstřebávání informací v angličtině pomocí programu společnosti Scientific Learning z USA, založeném na dlouholetém neurovědeckém výzkumu,“ uvedla Michaela Tilton, projektová manažerka pro tento projekt.

Na marketing v současné, rychle se měnící době jsou zaměřené dva e-learningové kurzy – Marketing s využitím sociálních sítí, On-line marketing. Posledním e-learningovým kurzem jsou Kulturní rozdíly v obchodním styku.

Zájemci o tyto kurzy získají více informací a mouhou se registrovat na webu www.nuerasoft.cz.

Pro bližší informace:
Michaela Tilton, jednatelka Nuerasoft, s.r.o.
608 476 041, michaela@nuerasoft.cz
 

logo