Otázky a odpovědi k Baby Signs

07.02.2013

Kolik času znakování zabere?
Tohle je snad nejčastější otázka maminek. Ať máme jedno nebo víc dětí, času není nazbyt. Výhodou znakování je, že vlastně nezabere žádný čas navíc. Poté, co se naučíte, jak na to, se znakování stane součástí každodenních aktivit a není třeba si na to vyhradit čas navíc. Dokonce to čas ušetří. Když si dítě umí říct, co chce, všechno jde snadněji. A jak dlouho trvá se naučit, jak na to? Možností je několik, můžete si koupit a přečíst knihu, nebo vyhledat informace na internetu, což může zabrat dost času, nebo se můžete zúčastnit Semináře pro rodiče o Baby Signs programu. Seminář trvá dvě hodiny a naučí vás vše potřebné, abyste mohli znakovou řeč vaše dítě hned začít učit.

A co tatínkové a znakování?
Každý tatínek má samozřejmě jiný přístup, ale často slýcháváme, že zejména tatínkové, kteří často tráví mnoho času v práci, jsou nakonec největšími propagátory znakování. Je to proto, že zaneprázdněný tatínek má větší problémy se s nemluvnětem domluvit. Často přijde domů po dlouhém dni a batole se snaží o něco si říci, ale tatínek, který s ním netráví tolik času jako maminka, nepochopí, co chce. Nastoupí kňourání a někdy i slzičky a tatínek už volá maminku, aby pomohla „přetlumočit“, co to dítě chce. V okamžiku, kdy se dítě naučí znakovou řeč, se snadno s tátou domluví a jejich vztah zesílí.

A co starší sourozenci a znakování?
Znakování je vítaným pomocníkem při sbližování sourozenců. Často pomůže překonat žárlení a pocity méněcennosti z toho, že rodiče věnují čas batoleti. Starší dítě se snadno znaky naučí a může malého sourozence znaky učit. Dítě pak pociťuje hrdost a zvyšuje si sebevědomí.

Učím své batole už cizí jazyk, nepoplete ho to, když přidáme znaky?
Naopak, znaky vytvoří jakýsi most mezi oběma jazyky. V Americe je běžné, že děti vyrůstají v tzv. dvojjazyčných domácnostech, takže tato otázka byla také zkoumána a výsledek je potěšující. Znaky dětem pomůžou spojit si význam dvou odlišných slov s jedním znakem a pochopí tak, že jednotlivé pojmy mohou být vyjádřeny různými zvuky (slovy).

Kdy je nejlepší se znaky začít?
Začít můžete prakticky kdykoliv, než se dítě naučí mluvit, nebo v době, kdy už zná několik slov, ale stále ještě není schopno hovořit o všem, co ho zajímá. Děti se naučí první znaky nejdříve tak kolem desátého měsíce věku a většina dětí začíná užívat znaky kolem prvních narozenin.

Když dítě umí znaky, neoddálí to motivaci se naučit mluvit?
Tohle byla jedna ze základních otázek, které si doktorky Acredolová a Goodwynová položily při svých studiích. Odpověď byla jednoznačná – je tomu právě naopak. Děti, které znaky používají, rychle předběhnou své vrstevníky ve schopnosti se vyjadřovat. Často se znakování přirovnává k učení chození. To, že se dítě naučí lézt, ho také neodradí od toho, aby se naučilo chodit, ale naopak ho to k chůzi motivuje.

Je Program Baby Signs vhodný pro děti s opožděným vývojem řeči?
Tak tohle byla otázka, kterou si položila psycholožka Catherine Brownová, a z publikovaných výsledků její práce vyplývá, že používání Programu Baby Signs je užitečným zásahem pro děti s opožděným vývojem řeči. V porovnání se skupinou dětí, které znakovou řeč Baby Signs nepoužívaly, znakující děti s opožděným vývojem řeči dohnaly své vrstevníky ve vývoji řeči mnohem dříve. Je však třeba rozlišovat děti s opožděným vývojem řeči, které začínají později mluvit, ale řeči rozumí a děti s poruchou řeči, které nejen, že nemluví, ale také řeči nerozumí.

Ve kterých mediích se v České Republice o programu Baby Signs hovořilo?
O našem programu se hovořilo již v listopadu 2007 v Událostech na ČT1, od té doby se o našem programu psalo a hovořilo v různých médiích. V USA se Program Baby Signs objevil v mnoha programech národní televize. Z těch nejznámějších to jsou Oprah Winfrey Show (podobné našemu pořadu Sama doma), ABC 20/20 (podobné programu Na vlastní oči), CBS Morning Show a Good Mornig America (obě jsou podobné pořadu Snídaně s Novou), a ve zprávách jako NBC Today, Dateline NBC, a NBC Nightly News. Z amerických novin to byly například články v Newsweek, US News a World Report a časopisech Child (dítě), Parents (rodiče) a Parenting (rodičovství).

Existují ještě jiné programy znakování pro miminka?
Ano. Od doby, kdy profesorky vývojové psychologie Acredolo a Goodwyn znakování s miminky v roce 1982 objevily a výsledky výzkumu publikovaly, uplynula už více než dvě desetiletí. Za tu dobu se na světových trzích objevilo mnoho dalších knih a materiálů o znakové řeči pro slyšící nemluvňata. Některé z nich byly vytvořeny odborníky, jiné jsou jen levnou alternativou kvalitních materiálů.

Většina ostatních programů je založena na učení dětí "čistého" jazyka pro neslyšící, ať už Amerického jazyka pro neslyšící (tzv. ASL) nebo jazyka pro neslyšící té země, ze které program pochází. Programy, které jsou založeny na výuce "čistého" jazyka pro neslyšící, uvádí jako hlavní výhodu to, že pokud dítě stále tomuto jazyku učíme, tak bude umět jeden jazyk navíc.

Dále existují programy inspirované programem Baby Signs, které nejsou vytvořeny odborníky na vývoj a výchovu dětí, ale šikovnými maminkami se zkušenostmi se znakováním s jejich vlastními dětmi.

Většina rodičů, kteří se svými dětmi znakují v Čechách i ve světě, volí program Baby Signs. Hlavním důvodem je skutečnost, že program Baby Signs je jediným programem znakové řeči pro batolata, který:

•Byl testován na vědecké bázi
•Byl vytvořen speciálně pro slyšící batolata
•Byl vytvořen světově uznávanými odborníky v oblasti vývoje dětí
•Je flexibilní natolik, že uspokojí potřeby každé rodiny


V České Republice kromě těchto důvodů rodiče ještě oceňují, že jde o jediný program, který:

•Nabízí kvalitní výukové materiály jak pro rodiče, tak pro jejich děti.
•Je vyučován certifikovanými instruktorkami, které prokázaly odbornou znalost v oblasti vývoje verbální a neverbální komunikace dětí a složily certifikační zkoušku připravenou doktorkami Acredolo a Goodwyn. Mnohé z těchto instruktorek mají navíc rozsáhlé odborné zkušenosti v oborech jako psychologie, pedagogika, logopedie, pediatrie, raná péče a vedení jiných výukových kurzů pro děti.
•Mnohá mateřská centra nabízejí pravidelná setkání znakujících dětí, které absolvovaly kurzy Baby Signs. Rodiče se při těchto setkáních podělí o své zkušenosti a jejich děti díky tomu, že používají stejný program, si mezi sebou rozumí.


Proč je Baby Signs (R) program nejrozšířenějším programem znakování pro miminka ve světě?
Hlavní důvody jsou dva. Jeden je ten, že tento program byl vyvinutý pro slyšící miminka a pečlivě zkoumaný po mnoho let, takže je lépe přizpůsobený motorickým a kognitivním dovednostem dětí v tomto raném věku. Druhým důvodem je, že k programu existuje mnoho doplňkových materiálů, které přesahují rámec pouhé znakové řeči pro děti. Rodiče oceňují to, že znaková řeč se v programu Baby Signs učí jako součást raného vzdělání dětí a najdou v něm praktické rady a materiály, které jim pomáhají rozvíjet kognitivní, emocionální a motorické dovednosti svých dětí. Materiály mají vysokou odbornou a estetickou úroveň a jsou ověřeny statisíci spokojenými dětmi a rodiči z různých částí světa.

Vědecké studie
BabySigns® program je založen na rozsáhlém studiu doktorek Acredolové a Goodwynové z Kalifornské Davis University, který byl zaštítěn Americkými Národními Instituty Zdraví (National Health Institutes). Výsledky studií byly natolik pozitivní, že rozpoutaly mezinárodní trend učení znakové řeči pro slyšící děti. Během mnohaleté studie dětí od 11 měsíců věku se prokázalo, že děti ve 24 měsících mluvily v průměru jako děti, kterým je 27 až 28 měsíců, a ve 36 měsících hovořily na stejné úrovni jako ostatní děti ve 47 měsících. Děti, které prošly Baby Signs programem, měly tedy komunikační schopnosti téměř o rok napřed. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že když doktorky Acredolová a Goodwynová tyto děti kontaktovaly po sedmi letech, zjistily, že děti, které se učily znakovou řeč, mají v průměru o 12 bodů vyšší inteligenci. Výzkum srovnával děti s podobným sociálně-ekonomickým zázemím a byl publikován v renomovaných odborných časopisech. Více informací o výzkumu najdete na BabySigns.com.