Manažeři a podnikatelé

Unikátní projekt - odborné kurzy v angličtině

Máte zájem kurzy uskutečnit u Vás ve firmě? Neváhejte a kontaktujte nás! Kurzy můžeme realizovat přímo u Vás, nabízíme firemní slevy!

Nuerasoft realizuje projekt podpořený v rámci 2. výzvy 3.2 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a názvem “Kurzy pro rozvoj schopností podporující úspěch v podnikání na globálních trzích v angličtině„.

Cílem tohoto projektu je připravit manažery a podnikatele na obchodní jednání se zahraničním partnerem, prohloubit jejich sebevědomí v této oblasti a zvýšit tak globální konkurenceschopnost firem, pro které pracují. Vytvořené vzdělávací programy pomohou cílové skupině zvýšit si kvalifikaci, lépe a efektivněji vykonávat svou práci. Rozvoj kvalifikace pracovníků přispěje k jejich psychické pohodě a k lepšímu vyrovnání se s nároky moderní ekonomiky na flexibilitu a komplexní připravenost pracovní síly. Zároveň se sníží jejich potencionální ohroženost na pracovním trhu.

Tento projekt je realizovaný ve Středočeském kraji a pro cílové skupiny z tohoto kraje má za cíl rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o nový vzdělávací program a přinést zároveň modernizaci metodiky, využívání webinářů (semináře na webu) jako aktraktivní formy výuky a zpřístupnění výuky časově vytíženým manažerům díky modelu „večerní univerzity“ , modulového systému vzdělávání a možnosti absolvování části programu distančně.

Do programu se mohou přihlásit manažeři a podnikatelé, OSVČ, kteří ve své práci komunikují s dodavateli, klienty, nebo spolupracovníky ze zahraničí a kteří mají zájem osvojit si dovednosti vedoucí k úspěšnému podnikání na globálním trhu.

V rámci projektu proběhne několik seminářů:

  1. Obchodní vyjednávání
  2. Ohodnocení podnikatelské příležitosti 
  3. Marketing s využitím sociálních sítí a rozvoj podnikání 
  4. Online marketing 
  5. Vstřebávání informací v angličtině 
  6. Schopnosti prezentace
  7. Kulturní rozdíly v obchodním styku

Všechny kurzy proběhnou v anglickém jazyce a účastníci tak budou mít přímou možnost zlepšit si svou úroveň angličtiny. Kromě kurzu vstřebávání informací v angličtině je nutné, aby účastníci měli dostačující schopnosti porozumět v angličtině.

REGISTRACE DO KURZŮ

Kurzy byly vytvořené v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.11/02.0126 za podpory :