Kurzy pro manažery začínají

08.02.2013

Připravují se kurzy pro manažery a podnikatele. Vzdělávat se mohou zdarma

Zlepšit si angličtinu, porozumět odlišnému kulturnímu prostředí obchodního partnera nebo například zvýšit svou schopnost prezentace zahraničním partnerům mohou nyní podnikatelé a manažeři ve Středočeském kraji. Právě jim je určeno sedm kurzů, které spojuje téma vzdělání. Kurzy jsou financované z fondů Evropské unie z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, v rámci projektu „Kurzy pro rozvoj schopností podporujících úspěch v podnikáních na globálních trzích v angličtině,“ který zajišťuje společnost Nuerasoft, s.r.o.. V prvním kole jsou kurzy pro účastníky zdarma a registrovat se do nich mohou již nyní. „Cílem našeho projektu je připravit manažery a podnikatele na obchodní jednání se zahraničním partnerem, prohloubit jejich sebevědomí v této oblasti a zvýšit tak globální konkurenceschopnost firem, pro které pracují. Vytvořené vzdělávací programy pomohou zvýšit si kvalifikaci při jednání v angličtině a díky tomu efektivněji vykonávat svou práci,“ vysvětlila za společnost Nuerasoft Michaela Tilton. Vyučovat budou převážně zahraniční lektoři, k tomu také čeští se vzděláním a praxí ze zahraničí. Všechny kurzy jsou v angličtině a některé využívají nových metod jako jsou webináře (semináře na webu). Díky modelu večerní univerzity je výuka zpřístupněna časově vytíženým manažerům.

Součástí kurzů je také tříměsíční kurz Angličtina pro manažery, který je možné studovat distančně s možností využití osobní konzultace lektora. Kurz využívá inovativního způsobu výuky angličtiny, který je založen na poznatcích o funkcích lidského mozku. Prohlubuje mimo jiné i schopnost přemýšlet v angličtině, což zvýší šance manažerů uspět při obchodním jednání se zahraničními partnery.
Distančně formou webináře se koná kurz s názvem Kulturní rozdíly v obchodním styku, který se zaměřuje na zvýšení uvědomění si kulturních faktorů, hodnot a názorů, které ovlivňují podnikání. Studenti jsou seznámeni s potencionálně problematickými oblastmi při obchodním styku a učí se strategie, jak efektivně minimalizovat nedorozumění a tím zvýšit šance na úspěch.
Marketing s využitím sociálních sítí a rozvoj podnikání je název dalšího kurzu, který podpoří dovednosti, jak pomocí internetu rozvíjet podnikání na zahraničních trzích. Zaměříme se na aktuální novinky a možnosti, které jsou využívané zejména na zahraničních trzích.
Cílem kurzu Obchodní vyjednávání je ukázat profesionálům v oblasti nákupu - prodeje nebo jiných oblastí podnikání, jak získat sebejistotu a výrazně tak zlepšit měřitelné výsledky vyjednávání jako jsou zkrácení doby vyjednávání, zajištění vyšší hodnoty od dodavatelů, udržení, nebo dokonce zvýšení prodejních marží při jednání s odběratelem.
Pomocí webinářů se koná i kurz Ohodnocení podnikatelských příležitostí. Jeho absolventi se naučí ohodnotit jakoukoliv podnikatelskou příležitost a rozhodnout se, zda stojí za to investovat do další analýzy a případně i realizace nápadu.
Manažeři a podnikatelé mají dále možnost dozvědět se něco bližšího o online marketingu. Naučí se optimalizovat web pro zahraniční internetové vyhledavače, rozliší typy online kampaní (včetně placených reklam, bannerů, odkazů, emailového marketingu, affiliate marketingu a okrajově i marketingu s využitím sociálních sítí). Na základě vědomostí o jednotlivých možnostech se kurz zaměří na tvorbu a implementaci online marketingové strategie a měření efektivnosti.
Poslední z kurzů pomůže zlepšit schopnost prezentace v angličtině zahraničním partnerům. „Součástí tohoto kurzu jsou dva typy prezentací – připravené, většinou delší a s pomocí prezentačních technologií, a náhodné, které jsou ale v životě podnikatelů a manažerů daleko častější,“ přiblížila Michaela Tilton.
Přihlásit se na všechny kurzy je možné už nyní na webových stránkách www.nuerasoft.cz

Pro bližší informace volejte:
Michaela Tilton, jednatelka Nuerasoft, s.r.o.
608 476 041