Kurzy pro manažery prošlo dalších 174 lidí

23.11.2014

Kurzy pro manažery prošlo dalších 174 lidí

logo

Střední Čechy – 23.11.2014
Druhá fáze projektu zaměřeného na manažery a podnikatele a zlepšování potřebných dovedností v angličtině je úspěšně ukončena. Bylo realizováno 7 kurzů pro 174 lidí. Projekt vstupuje do poslední fáze a Středočeši mají možnost tohoto vzdělávání zdarma, nebo za velice příznivé ceny, využít ještě do 30.9.2015. Bližší informace www.nueratraining.cz, přihlášky na eva@nuerasoft.cz.

Vznik kurzů byl financován z fondů Evropské unie z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, v rámci projektu „Kurzy pro rozvoj schopností podporujících úspěch v podnikání na globálních trzích v angličtině,“ který zajišťuje společnost Nuerasoft, s.r.o.
Během prvního roku udržitelnosti se podařilo naplnit stanovené cíle, podpořit naše manažery a podnikatele a upravit nové vzdělávací produkty pro podporu podnikání se zahraničními partnery a rozšíření obchodu na trhy mimo naši republiku. Všechny kurzy byly v angličtině a vedli je zkušení lektoři s letitou praxí v oboru a mezinárodními zkušenostmi.
Největší zájem byl v tomto období o e-learning, o interaktivní , individuálně adaptivní on-line kurz KA5 English komprehension, Vstřebávání informací v angličtině, www.scilearn.cz. Dále také o online kurzy, které ocenili zejména pracovně vytížení lidé – připojili se odkudkoliv přes počítač a manažerskou „Večerní univerzitu“ mohli absolvovat kdykoliv, bez nutnosti cestovat za vzděláním, lektoři se svými mezinárodními zkušenostmi byli k dispozici pro účastníky i mimo výukové hodiny.
Kurz Business negotiations (obchodní vyjednávání)
Cílem kurzu Obchodní vyjednávání je ukázat profesionálům v oblasti nákupu - prodeje nebo jiných oblastí podnikání, jak získat sebejistotu a výrazně tak zlepšit měřitelné výsledky vyjednávání jako jsou zkrácení doby vyjednávání, zajištění vyšší hodnoty od dodavatelů, udržení, nebo dokonce zvýšení prodejních marží při jednání s odběratelem.
Kurz Presentation skills (schopnosti prezentace)
Kurz vedený rodilým mluvčím s bohatou mezinárodní zkušeností - naučte se teorii a vyzkoušejte si své prezentační dovednostiv angličtině. Pomůže zlepšit schopnost prezentace v angličtině zahraničním partnerům. Součástí tohoto kurzu jsou dva typy prezentací – připravené, většinou delší a s pomocí prezentačních technologií, a náhodné, které jsou ale v životě podnikatelů a manažerů daleko častější.
Dalším je kurz s názvem Business opportunity evaluation (ohodnocení podnikatelské příležitosti). Naučí účastníky techniky, jak průběžně generovat podnikatelské příležitosti, jak rozlišit mezi nápadem a příležitostí. Bonusem je zdokonalení si angličtiny v této oblasti.
Dále nabízíme možnost vylepšit si porozumění a myšlení v angličtině. „V rámci projektu financovaného z prostředků EU máme možnost nabídnout omezený počet míst studentům, kteří mají zájem si zdokonalit vstřebávání informací v angličtině pomocí programu společnosti Scientific Learning z USA, založeném na dlouholetém neurovědeckém výzkumu,“ uvedla Michaela Tilton, projektová manažerka pro tento projekt.
Na marketing v současné, rychle se měnící době jsou zaměřené dva e-learningové kurzy – Marketing s využitím sociálních sítí, On-line marketing. Posledním e-learningovým kurzem jsou Kulturní rozdíly v obchodním styku.