Kurzy pro manažery absolvovalo přes 100 lidí

30.09.2013


Možnosti vzdělávat se v manažerských dovednostech
v angličtině využilo přes 100 lidí

Střední Čechy – 30.9.2013 Více než stovka středočeských manažerů a podnikatelů využila v uplynulých měsících jedinečné příležitosti zlepšit si svou angličtinu a rozvinout dovednosti, které jsou nutné při jednání a obchodování se zahraničními partnery a klienty. To bylo cílem sedmi kurzů se společným tématem – vzdělávání v angličtině. Všechny byly zaměřené na dovednosti přímo uplatnitelné v praxi a jejich účastníci si nabyté znalosti mohli také prakticky vyzkoušet. Jejich pilotní ověření se uskutečnilo od března do srpna 2013 v Mladé Boleslavi. Kurzy jsou financované z fondů Evropské unie z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, v rámci projektu „Kurzy pro rozvoj schopností podporujících úspěch v podnikání na globálních trzích v angličtině,“ který zajišťuje společnost Nuerasoft, s.r.o.

Celý projekt byl úspěšně ukončen k 30.9.2013 – podařilo se naplnit stanovené cíle, podpořit naše manažery a podnikatele a připravit nové vzdělávací produkty pro podporu podnikání se zahraničními partnery a rozšíření obchodu na trhy mimo naši republiku a ověřit tyto kurzy v praxi.
Všechny kurzy byly v angličtině a vedli je zkušení lektoři s letitou praxí v oboru. Největší zájem byl o webináře, které ocenili zejména pracovně vytížení lidé – připojili se odkudkoliv přes počítač a lektorka z USA „vešla“ přímo do jejich kanceláře či domova. Právě webináře se ukázaly jako dobrý nástroj pro vzdělávání a při opakování v rámci udržitelnosti se organizátoři kurzu chtějí vydat směrem k většímu podílu e-learningu. „Často se stávalo, že lidé měli o kurz zájem, ale nemohli vycestovat na prezenční kurz. Nebo pro ně bylo obtížné vyčlenit si dva celé pracovní dny na vzdělávání. V případě e-learningových kurzů, kde si vyčlenili jen cca 2 hodiny 1x týdně, to bylo pro ně daleko snadnější, i když v součtu absolvovali stejný počet hodin jako při dvou celých dnech výuky. Proto do budoucna chceme u prezenčních kurzů dělat prezenčně jen část, druhou pak pracovat pomocí webinářů nebo konzultací, které mohou probíhat i distanční formou,“ vysvětlila projektová manažerka Michaela Tilton. Tak by se mohlo postupovat v případě kurzu Schopnosti prezentace či Ohodnocení podnikatelských příležitostí. Formu webináře i prezenční zvolili organizátoři u kurzu Kulturní rozdíly v obchodním styku. „Jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila, došlo mi, že chování některých obchodních partnerů a kolegů odpovídalo diskutovanému, hovořili jsme i o vhodných komunikačních taktikách a tudíž příště budu na jednání s partnerem jiné národnosti lépe připravena,“ zhodnotila právě tento kurz jedna z účastnic.

Kurzy se budou v rámci udržitelnosti opakovat a při dalších kolech využijeme zpětné vazby od účastníků a kurzy přizpůsobíme jejich potřebám. Plánujeme i nabídku kurzů přizpůsobených na míru pro firmy. Díky pilotnímu ověření, podpořeného z prostředků EU, budou nabízené kurzy cenově přístupné široké veřejnosti. Aktuální termíny kurzů pro další období jsou na stránkách Nuerasoft.
Kurz Business negotiations (obchodní vyjednávání) Cílem kurzu Obchodní vyjednávání je ukázat profesionálům v oblasti nákupu - prodeje nebo jiných oblastí podnikání, jak získat sebejistotu a výrazně tak zlepšit měřitelné výsledky vyjednávání jako jsou zkrácení doby vyjednávání, zajištění vyšší hodnoty od dodavatelů, udržení, nebo dokonce zvýšení prodejních marží při jednání s odběratelem. Více informací najdete na zde
Kurz Presentation skills (schopnosti prezentace) - kurz vedený rodilým mluvčím s bohatou mezinárodní zkušeností - naučte se teorii a vyzkoušejte si své prezentační dovednosti
v angličtině. Pomůže zlepšit schopnost prezentace v angličtině zahraničním partnerům. Součástí tohoto kurzu jsou dva typy prezentací – připravené, většinou delší a s pomocí prezentačních technologií, a náhodné, které jsou ale v životě podnikatelů a manažerů daleko častější. Více informací najdete zde

Dalším je kurz s názvem Business opportunity evaluation (ohodnocení podnikatelské příležitosti). Naučí účastníky techniky, jak průběžně generovat podnikatelské příležitosti, jak rozlišit mezi nápadem a příležitostí. Bonusem je zdokonalení si angličtiny v této oblasti. Více informací najdete zde

Dále nabízíme možnost vylepšit si porozumění a myšlení v angličtině. „V rámci projektu financovaného z prostředků EU máme možnost nabídnout omezený počet míst studentům, kteří mají zájem si zdokonalit vstřebávání informací v angličtině pomocí programu založeném na dlouholetém neurovědeckém výzkumu,“ uvedla Michaela Tilton, projektová manažerka pro tento projekt.

Na marketing v současné, rychle se měnící době jsou zaměřené dva webináře – Marketing s využitím sociálních sítí (více info zde) a On-line marketing (více info zde)

Přihlásit se na všechny kurzy je možné již nyní.

Více informací:
Eva Kučerová,
Media Manager, Nuerasoft s.r.o.
608 476 055