Baby Signs - znakování pro miminka

28.01.2013

Co to vlastně je znaková řeč pro batolata?

BabySigns® program učí děti jednoduché snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci s rodiči a ostatními, kteří o ně pečují. Jednotlivé znaky, které se děti naučí, představují buď samostatná slova, nebo jednoduché pojmy, např. „kočka“, „mám hlad“ nebo „už to stačí“.
Používání znaků u dětí ještě před tím, než jsou schopné mluvit, není nic nového. Většina dětí se naučí mávat na rozloučenou nebo vrtět hlavou, aby nám sdělily svůj nesouhlas. To jsou často první znaky, které se děti přirozeně naučí. Znaková řeč pro nemluvňata je program, který dětem pomůže naučit se mnohem více znaků, aby se s Vámi snadněji dorozuměly.
Děti mají přirozenou touhu komunikovat s okolím a když se naučí znaky, které jim to umožní, používají je s velkou radostí. Studie prokázaly, že děti, které se učí znakovou řeč, mnohem častěji „hovoří“ s rodiči než děti, které znakovou řeč nepoužívají. Schopnost komunikace jim také pomáhá zvýšit sebevědomí a je pro ně snadnější navazovat kontakty s okolím. A jak nám přísloví „Kdo se víc ptá, víc se dozví“ napovídá, děti, které mají schopnost se ptát dříve, se také dříve dozvědí.

Jaký je hlavní přínos programu?
Když nemluvňata začnou používat znakovou řeč, rodiče jsou často překvapeni, jak „chytré“ je jejich dítě. Dozvědí se, kolik toho už takhle malé děcko vnímá a jak moc si o tom všem chce „popovídat“. Tato raná komunikace mezi nemluvňaty a jejich rodiči upevní jejich vztah a napomáhá k rozvoji dítěte.

Znakování naučí batolata sdělit nám, co potřebují, co cítí a co je fascinuje dlouho před tím, než můžou mluvit. Navíc znakování dodá dětem dobrý pocit ze sebe samých. Naučí je, že přesto, že jsou malé, rozhodně nejsou bezbranné. Naučí se jednat s ostatními se sebevědomím a uvěří, že lidé je mají zájem poslouchat. Naučí se, že komunikace je základem pro vytvoření pout lásky a respektu. A hlavně se naučí, že znakování je mnohem efektivnější a zábavnější způsob komunikace než pláč.

Jedná se skutečně o ověřený program vytvořený renomovanými odborníky?
Ano, Baby Signs program je vyvinutý doktorkami Acredolovou a Goodwynovou, které publikovaly mnoho studií na toto téma a vydaly několik úspěšných knih:

•Dětská znaková řeč: Jak se dorozumět se svým dítětem dříve, než se naučí mluvit (Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk)
•Dětská mysl: Hry rozvíjející mysl, které si vaše děti zamilují (Baby Minds: Brain-Building Games Your Baby Will Love)
•Dětská duše: Návod, jak pomoci Vašemu dítěti s emočním vývojem (Baby Hearts: A Guide to Giving Your Baby an Emotional Head Start)
Všechny kurzy a výrobky, které jsou zde nabízeny, jsou vytvořené firmou Baby Signs Incorporated a na českém trhu jsou distribuovány na základě smlouvy o výhradním zastoupení.

Není používaní znakové řeči (tj. znakování) nepřirozený zásah do vývoje dítěte?
Znaky používají děti i dospělí odnepaměti. Zkuste například bez použití slov říci „ano“, „ne“, „nevím“, „je mi to jedno“, „doleva“ , „spát“ – jde to, že? Když se chcete domluvit s někým, kdo nemluví stejným jazykem, zvládnete to také často pomocí znaků. Děti učíme mávat „pá, pá“ a kývat hlavou na souhlas. Děti samy vytvářejí znaky, aby se s námi podělily o svůj svět jako například mávaní rukama jako křídly, aby nám řekly, že vidí ptáčka, nebo dýchají s otevřenou pusou a vyplazeným jazýčkem jako pejsek, aby nám sdělily, že je tam pes. Učení znakové řeči je jen další krok v přirozeném vývoji komunikace u dětí. Necháme jejich kreativitu rozvíjet při „vývoji“ vlastních znaků a navíc jim pomůžeme tím, že je učíme další znaky. Výsledkem je krásné pouto, které se vytvoří mezi nemluvnětem a rodičem, kteří si spolu báječně rozumí.

Pro koho je znakování vhodné?
Některé maminky si myslí, že znakování je jen pro ty, co nedovedou vyrozumět, co jejich batole chce. Protože s dítětem tráví celý den, tak většinou už nějak tak poznají, o co si říká. Znaková řeč nám však umožní rozumět mnohem víc. Většina toho, o čem celý den mluvíme, nemá s vyřizováním nejnutnějšího nic společného – povídáme proto, abychom se podělili o své zážitky, pocity, abychom se pobavili. A stejně je tomu u malých dětí. Rodiče jsou často překvapeni, že jejich dítě nezačne se znaky jako „JÍST“ nebo „MLÍČKO“, ale znaky jako „ČEPICE“ nebo „KYTIČKA“ – jasný důkaz, že i pro ně je komunikace mnohem víc, než si umět říct o to nejnutnější.