Angličtina může být snadná i pro seniory

08.02.2013

Angličtina může být snadná i pro seniory
Šedesátiletá Alena celý život pracovala v obchodě. Ve škole se cizí jazyky neučila, když se otevřely hranice a možnosti učit se anglicky měla, zdálo se jí, že to nebude v životě potřebovat. Pak ale její dcera odjela studovat do Spojených států amerických. Provdala se tam a Alena nyní řeší jazykovou bariéru mezí ní a jejím zetěm. „Vadí mi, že se nedomluvíme. Vše jen překládá dcera, ale to není ono. Ráda bych si s ním sama popovídala,“ říká Alena. V takové situaci se může ocitnout každý. Dát se na studium jazyků ve vyšším věku se může zdát obtížné. Do České republiky se nyní dostal program Scientific Learning, který usnadní studium angličtiny i seniorům. Jeho „vedlejším účinkem“ je to, že zlepšuje kognitivní funkce mozku. S postupujícím věkem dochází u všech jedinců k oslabení těchto funkcí. Zpočátku se objeví zapomnětlivost a těžkosti s pochopením nových konceptů. Demence je dnes jedním z nejrychleji se rozrůstajících zdravotních problémů u starší populace. Ve stáří je důležité zůstat fit nejen fyzicky, ale i mentálně. Stejně tak jako je potřeba zajistit denní dávku fyzické aktivity, je nutné do denního režimu zařadit i aktivity, které procvičují mozek, aby jeho funkce neoslabovaly. Ale bohužel křížovky a Sudoku to nespraví! Výzkum prokázal, že jednou z nejefektivnějších aktivit odvracejících kognitivní úpadek mozku je učení se nové řeči! „Nová studie, kterou vedla profesorka Elzbieta Sczelag z Wašavy zjistila, že u starších lidí, kteří prošli tréninkem programu Fast ForWord, se zlepšilo nejen poslechové zpracování informací, ale došlo ke zlepšení i v dalších kognitivních oblastech. Výzkum odhalil, že snížení poslechového zpracování informací je faktorem odpovědným za postupující úpadek kognitivních funkcí s věkem. Mezi tyto upadající funkce patří snížení schopnosti učit se, paměť, bystrost, vnímavost, pozornost, přemýšlení, kontrola motoriky, řešení problémů a formulování myšlenek,“ vysvětlila Michaela Tilton, která si o tomto stylu výuky přečetla před čtyřmi lety v knize o plasticitě mozku a tak ji nadchla, že licenci na provoz programů firmy Scientific Learning s názvy Fast ForWord a Reading Assistant zakoupila.
K tomu, aby zájemci mohli tento styl výuky angličtiny používat, stačí mít připojení na internet a kvalitní sluchátka. Registrace probíhá na stránkách www.scilearn.cz
Pro více informací volejte:
Ing. Michaela Tilton, MBA
www.scilearn.cz
Mobile: +420 608 476 041