7. kurz - Kulturní rozdíly v obchodním styku

Kulturní rozdíly v obchodním styku

Kurzy byly vytvořené v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.11/02.0126 za podpory :

Kulturní rozdíly se promítají do jednání jedince. Porozumění kulturnímu prostředí obchodního partnera je nezbytným předpokladem k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce. Námi nabízený kurz se zaměřuje na zvýšení uvědomění si kulturních faktorů, hodnot a názorů, které ovlivňují podnikání. Studenti jsou seznámeni s potencionálně problematickými oblastmi při obchodním styku a učí se strategie jak efektivně minimalizovat nedorozumění a tím zvýšit šance na úspěch.Kurz je realizovány distančně formou webináře. Neklade tak zvýšené časové nároky na účastníky. 

manazeriObsah kurzu:

Teoretická část

 • Jak a čím kulturní jednání ovlivňuje obchodní jednání
 • Kulturní rozdíly vybraných zemí z různých kontinentů
 • Taktiky a strategie
 • Příklady situací a možná řešení
 • Analýza výsledků, zkušeností, diskuze
 • Posílení kompetence manažerů a podnikatelů v oblasti obchodních vyjednávání se zahraničními partnery
 • Osvojení si dovedností a taktik vedoucích k úspěšnému výsledku komunikace s obchodními partnery z rozdílných kulturních prostředí
 • Pomocí prezentace seznámit studenty s rozdíly v kulturním prostředí
 • Přiblížit studentům význam porozumění kulturního prostředí při obchodním jednání
 • Seznámit studenty s rozdílnými situacemi z praxe a výběrem vhodné strategie
 • Ukázat studentům praktické tipy a umožnit si vyzkoušení reakce na příkladech z praxe
   

Praktická část:

 • Příklady situací a možná řešení
 • Analýza výsledků, zkušeností, diskuze
   

Cíle kurzu:

Základní obecně vymezené cíle:

 • Posílit kompetence manažerů a podnikatelů v oblasti obchodních vyjednávání se zahraničními partnery
 • Osvojení si dovedností a taktik vedoucích k úspěšnému výsledku komunikace s obchodními partnery z rozdílných kulturních prostředí
   

Konkrétní cíle vzdělávacího programu:

 • Pomocí prezentace seznámit studenty s rozdíly v kulturním prostředí
 • Přiblížit studentům význam porozumění kulturního prostředí při obchodním jednání
 • Seznámit studenty s rozdílnými situacemi z praxe a výběrem vhodné strategie
 • Ukázat studentům praktické tipy a umožnit si vyzkoušení reakce na příkladech z praxe
   

Počet účastníků: 15

Časová dotace: 8 hodin

Forma vzdělávacího programu: webinář, otevírá se průběžně

Cena: 500 Kč bez DPH

Termín konání kurzu: otevíráme průběžně, více informací eva@nuerasoft.cz

Lektorka:

Mgr. Eva Johnson, Ph.D., M.A.eva_johnson

Studovala v ČR, USA a ve Španělsku, má za sebou dlouholetou mezinárodní praxi. Rozdíly mezi kulturami ji zajímají od počátku univerzitního studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vše na vlastní kůži mohla poznat při svých studijních pobytech ve Španělsku a USA. Na obou místech několik let žila, pracovala i studovala. 
Na Univerzitě Palackého s disertační prací “Latina Voices” – Spanish/English language contact in the United States získala titul Ph.D. Studovala také na University of California – Los Angeles magisterské studium, obor: Social Sciences & Comparative Education Division specializace: Comparative/International Studies in Education. Vyučovala konsekutivní a simultánní tlumočení na Univerzitě Palackého. Ve Španělsku vedla semináře zaměřené na prevenci kulturního šoku. Nyní působí na Katedře jazyků a Katedře managementu a marketingu Vysoké školy Škoda Auto. 

 

REGISTRACE DO KURZU