6. kurz - Schopnost prezentace

Schopnosti prezentace v angličtině

Kurzy byly vytvořené v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.11/02.0126 za podpory :logo

Kurz je zaměřený na získání schopnosti prezentace v angličtině zahraničním partnerům. Součástí kurzu jsou 2 typy prezentací – připravené, většinou delší a s pomocí prezentačních technologií a náhodné, které jsou ale v životě podnikatelů a manažerů daleko častější. Schopnosti prezentovat sebe a svou firmu jsou důležité pro povzbuzení zájmu o další obchodní kontakt.

manazeriObsah kurzu:


Teoretická část

 • Strategie jak vzbudit pozornost a zájem
 • Využití PowerPointu a prezentačních technologií
 • Důležitost neverbální komunikace
   

Cíle kurzu:

Základní obecně vymezené cíle:

 • Posílit kompetence manažerů a podnikatelů v oblasti prezentace v angličtině
 • Osvojení si dovedností a taktik vedoucích k úspěšné prezentaci, vzbuzení zájmu a udržení pozornosti.
   

Konkrétní cíle vzdělávacího programu:

 • Pomocí prezentace seznámit studenty se možnostmi využití prezentačních technologií.
 • Přiblížit studentům taktiky a strategie při přípravě a prezentaci.
 • Seznámit studenty s rozdílnými situacemi z praxe a výběrem vhodné strategie.

Nutnost znalosti angličtiny - celý kurz je veden v angličtině!

Časová dotace: 8 hodin + 45 minut individuální konzultace
Forma vzdělávacího programu: prezenční

Cena:  3000 bez DPH, sleva 500 Kč pro lidi s bydlištěm či zaměstnáním ve Středočeském kraji. Bonus - webinář dle výběru zdarma, více info na eva@nuerasoft.cz

Termín: více info: eva@nuerasoft.cz

Lektor:

Justin Tilton, MBA

Justin studoval kybernetiku na kalifornske univerzitě v Los Angeles UCLA a aplikovaný design na univerzitě v Davisu. Svou kariéru začal jako designer v LucasArt (Skywalker Ranch) a poté pracoval jako konzultant na vzdělávacích projektech v oblasti multimediálního vzdělávání. Založil společnost Instructional Media & Magic ve Washingtonu, DC jež také 11 let vedl. Tato společnost se zaměřuje na využívání open-source technologií v oblasti vysokoškolského vzdělávání v kapacitě poradenské i developerské. V současné době se Justin věnuje konzultantské činnosti a lektorování. Během své působnosti jako konzultant a prezident společnosti přednášel na mnoha konferencích a členských schůzích nadnárodních vzdělávacích organizací, publikoval odborné články a multimediální výukové materiály a lektoroval kurzy v oblasti využití médií a open-source technologií v oblasti vzdělávání. Justin získal titul Master’s of Business Administration na Robert H. Smith School na univerzitě v Marylandu .
 

REGISTRACE DO KURZU