5. kurz - Vstřebávání informací v angličtině

Vstřebávání informací v angličtině

Kurzy byly vytvořené v rámci projektu č. CZ.1.07/3.2.11/02.0126 za podpory :

V rámci kurzu bude použit inovativní způsob výuky angličtiny, který využívá moderní poznatky o funkci lidského mozku. Kurz pomůže manažerům k většímu úspěchu při obchodním styku se zahraničním partnery. Více informací o použitém programu na výuku angličtiny najdete na http://www.scilearn.cz. Jedná se o inovativní program, který přistupuje k výuce angličtiny aktivně a pomocí plasticity mozku dokáže zlepšit řadu dalších neuropsychických schopností studenta, především pak jeho úroveň jazykovou. Kurz je možný studovat distančně s případnou možností využití osobní konzultace lektora.

pocitacObsah kurzu:

 • Otestování úrovně znalosti studenta
 • Zahájení programu v pravidelných lekcích
 • Pravidelné vyhodnocování pokroku a konsultace s lektorem
 • Včasné posunování studenta do dalších modulů dle potřeby a schopnosti
   

Cíle kurzu:
Základní obecně vymezené cíle:

 • Posílit kompetence manažerů a podnikatelů v oblasti vstřebávání informací a komunikace v angličtině.
 • Konkrétní cíle vzdělávacího programu:
 • Pomocí inovativního, vědecky podloženého programu dosáhnout efektivního prohloubení znalosti angličtiny.
   
 • Více informací pro programu Scientific Learning Fast ForWord najdete na http://www.scilerarn.cz

Délka studia: 3 měsíce

Cena: 4800 Kč

Termín: otevíráme průběžně, více informací petra@scilearn.cz

Účastníci se musí zavázat program používat po 3 měsíce  nejméně 5x týdně, nejméně 30 minut v každé lekci (možno používat i podstatně intenzivněji) a v závěru vyplní dotazník se zpětnou vazbou k proběhlému kurzu.

Během programu bude každému účastníku k dispozici lektor k osobním konzultacím. Očekává se, že účastník bude využívat 0,5 hodiny času lektora týdně - lze využít i distančně (Skype, telefon). 

Úroveň angličtiny nerozhoduje.

Kvalifikace studentů: musí se jednat o manažery nebo OSVČ pracující ve Středočeském kraji
 

REGISTRACE DO KURZU